VÅR MÅLGRUPP
Vi riktar oss till barn och unga med särskilda behov av stöd, skydd eller psykiskt hälsofrämjande insatser. Barnets behov och önskemål är en självklar utgångspunkt hos oss. Behoven uppstår ofta utifrån en kombinerad problematik av sociala problem, skolfrånvaro, svaga skolresultat och psykiatriska diagnoser. Vi har som mål att erbjuda en vårdkedja som består av relevanta insatser för vår målgrupp.

JOUR- OCH FAMILJEHEM.
Vi erbjuder konsulent stödda jour- och familjehem. Vi erbjuder även förstärkt stöd i form av stöd- och behandlingsinsatser. Vi lägger stor vikt vid matchning, utbildning och handledning av våra familjehem.

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR.
Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar i anslutning till en placering i våra jour- och familjehem. Vi genomför även neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av vårdgivare, kommuner och privatpersoner när det finns misstankar om ADHD/ADD eller autismspektrumproblematik. Vi kan erbjuda utredningar på arabiska och somaliska och har en god kulturell förståelse som bidrar positivt till att trygga föräldern, identifiera kunskapsluckor och kunna erbjuda anpassade insatser i form av vägledning och stöd.

BEHANDLINGSHEM (HVB).
Vi kommer till våren att starta ett HVB som riktar sig till ungdomar mellan 14 och 19 år. Verksamheten har hög personaltäthet för att kunna erbjuda stöd och behandling till barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. Behandlingshemmet ligger centralt i Nynäshamn.

Ett familjehem är ett hushåll som öppnar sitt hem för en lång tid. Ibland blir det hela barnets uppväxt.

Familjehemmet finns där för att ge barnet trygghet i livet, med allt vad det innebär.

Vi ser gärna mångfald bland våra familjehem. Bor ni i villa, radhus eller lägenhet? I centrum, i förorten eller på landet? Är du ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn? Det har ingen betydelse. Det viktigaste är att ditt hem kan erbjuda trygghet och stabilitet.

Barnet behöver oftast placeras samma dag som socialtjänsten ringer. Längden på placeringstiden kan växla mellan ett par dagar till flera månader, men den placerade bör inte bo längre än 4 månader i ett jourhem. Någon av makarna bör ävan vara hemma på hel- eller deltid. Att det finns gott om tid och att familjens sociala situation är stabil är viktigt när man är jourhem.

Vi ser gärna mångfald bland våra familjehem. Bor ni i villa, radhus eller lägenhet? I centrum, i förorten eller på landet? Är du ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn? Det har ingen betydelse. Det viktigaste är att ditt hem kan erbjuda trygghet och stabilitet.

Verksamhetsansvarig är antingen specialistläkare eller barn- och ungdomspsykiater. Detta gör vårt arbete unikt genom att vi kompletterar och förstärker familjehemsvården. Det innebär att vi tillhandahåller både kvalificerade psykiatriska utredningar och efterföljande behandlingsinsatser.
Personalen på Duramothers Familjehem arbetar aktivt för att minimera risken för sammanbrott. Vi genomför familjehemsutredningar enligt Socialstyrelsens rekommenderade metod Bra-Fam men även Kälvestensintervjun och BBIC används vid utredning.
Vi ger jour-och familjehemmen stöd och handledning på olika sätt. Hos oss får du:

  • grundutbildningen “Ett hem att växa i”
  • en egen konsulent
  •  regelbunden handledning och stöd individuellt och i grupp
  • tillgång till ett team med specialkompetens inom neuropsykiatrisk problematik, psykosocial problematik och trauma,
  • tillgång till jour dygnet runt
  • Vi ser till att barnet kommer igång med skolan och att barnet får adekvat sjukvård vid behov.
  • Vi samtalar med ungdomen enligt behov och uppdrag.
  • Vi lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt BBIC till socialtjänsten och deltar på möten.