VÄLKOMMEN TILL DURAMOTHER
Duramother är ett företag med hög kompetens och bred erfarenhet inom vård och omsorg. Duramother grundades av Asia Ali. Hon är barnpsykiatriker med lång erfarenhet av barn och unga med neuropsykiatrisk problematik och har tidigare varit överläkare på BUP i Stockholm. Asia har ett starkt engagemang för barnens rättigheter och att förbättra barnens psykiska hälsa. I Tidskriften för Svensk Psykiatri nr 2, juni 2019, kan du läsa mer om Asias arbete för barnens rättigheter (klicka på länken , sid 46-47) http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2019/06/Svensk-psykiatri-nr-2-2019_hemsidan.pdf

Våra konsulenter är socionomer eller har en annan för ändamålet lämplig utbildning. Konsulenterna har flera års erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Konsulenterna ska ha grundutbildning i samtalsmetodik samt utbildning i familjediagnostisk och utredningsmetodik. I Duramother vill vi utmärka oss med vårt samhällsintresse. Personal hos oss har ett brinnande samhällsengagemang. Vi menar att det är nödvändigt att kombinera formell kompetens med engagemang för att uppnå ett gott resultat.