Vill Du/Ni bli familjehem och göra skillnad för någon?

VÄLKOMMEN TILL DURAMOTHER

Duramother är ett företag med hög kompetens och bred erfarenhet inom vård och omsorg.

LÄS MER

VÅRA INSATSER

Vi riktar oss till barn och unga med särskilda behov av stöd, skydd eller psykiskt hälsofrämjande insatser.

LÄS MER

VILL DU BLI JOUR-OCH FAMILJEHEM?

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. I vissa fall är det, på grund av olika anledningar, inte möjligt för ett barn att bo hos sina föräldrar…

LÄS MER