+46720301077

Familjehemsverksamhet 


Ett familjehem är ett enskilt hem, vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. I Duramother anser vi att varje enskilt barn har rätt till en stimulerande, trygg och stabil tillvaro. Hos oss är barnets behov och önskemål en självklar utgångspunkt. Vårt mål är att både familjehemmen och konsulenterna, där den enskilde placeras, håller en mycket god kvalitet. Våra konsulenter är socionomer eller har en annan för ändamålet lämplig utbildning. Konsulenterna har flera års erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Konsulenterna ska ha en grundutbildning i samtalsmetodik samt utbildning i familjediagnostisk och utredningsmetodik.

Duramother har tillstånd ifrån IVO-bifoga tillstånd. 

Motto, vision och ambition

Duramother avser att optimera uppväxtvillkor. Barnets behov och önskemål är en självklar utgångspunkt. Vi riktar oss främst till barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd, skydd samt psykiskt hälsofrämjande insatser. Behoven utgörs ofta av en sammansatt problematik, bestående av sociala problem, ej tillfredställande skolnärvaro eller resultat och psykiatriska diagnoser. Vi erbjuder förstärkt stöd till familjehemmet och kan även vid behov erbjuda utökade stöd-och behandlingsinsatser till det placerade barnet/barnen. Duramother erbjuder även neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av kommuner.  

 

Insatser efter behov

Barnets behov och önskemål är en självklar utgångspunkt. Vi har därför inga rigida paketlösningar av insatser. Vi vill med detta skapa större utrymme för individanpassade lösningar och därmed bättre matchning och resurshållning. 

Neuropsykiatriska utredningar 

 I Duramother har vi möjlighet att erbjuda en utredning i anslutning till en placering i ett av våra familjehem. Vi genomför även neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av vårdgivare, kommuner och privatpersoner när det finns misstankar om ADHD/ADD eller autismspektrumproblematik (tex Asperger) hos barn.

Utredningsansvarig 

Samtliga läkarbedömningar utförs av Asia Mohamed. Asia har en lång erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin där hon har varit verksam också som Överläkare på BUP

Kulturkompetent neuropsykiatri  

 Asia talar, förutom engelska och svenska även arabiska och somaliska flytande. 

Rekrytering, uppföljning samt utveckling


Som familjehemskonsulent rekryterar, utreder och utbildar man familjehem. Vi har en intern handledarutbildning som alla konsulenter genomgår och vi utbildar kontinuerligt gruppledare som i sin tur kan grund- och vidareutbilda våra familjehem.
Uppföljning sker genom att familjehemskonsulenten tar emot förfrågningar och har en kontinuerligt dialog med handläggaren och följer upp de uppdrag som vi får under placeringen.
I vår organisation lägger vi stor vikt vid att utveckla kvaliteten i det arbete vi utför så att vi säkerställer att vi utreder, utbildar och handleder våra familjehem på bästa sätt.

 

Ett familjehem är ett hushåll som öppnar sitt hem för en lång tid. Ibland blir det hela barnets uppväxt.

Familjehemmet finns där för att ge barnet trygghet i livet, med allt vad det innebär.

Vi ser gärna mångfald bland våra familjehem. Bor ni i villa, radhus eller lägenhet? I centrum, i förorten eller på landet? Är du ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn? Det har ingen betydelse. Det viktigaste är att ditt hem kan erbjuda trygghet och stabilitet.

Om oss

Duramother grundades av Asia Ali, barnpsykiatriker och barnrättskämpe med lång erfarenhet av barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. Asia har även erfarenhet som överläkare inom BUP och har även arbetat som bl.a. skolläkare. Asia är idag  verksam i Duramother som VD och verksamhetschef. Därtill driver Asia också ett projekt i Somalia finansierat av Forum Syd vars syfte är att förbättra barns mentala, bidra med ökad kunskap genom att utbilda och stärka barnens rättigheter.  Vill du veta mer om hennes engagemang kan du läsa en artikel i Tidskriften för svensk psykiatri s, 40 

http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2019/06/Svensk-psykiatri-nr-2-2019_hemsidan.pdf

Name E-mail Message I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy Submit